ගවුමක් මහමු | ඕනෑම කෙනෙකුට පහසුවෙන් මැසිය හැකි | How to sew a frock in sinhala

0 Просмотры
Издатель
අලුත් අවුරුදු විශේෂ පාඩම් මාලාව | තරුණ දුවට ලස්සන ගවුමක් මසන ආකාරය

අලුත්ම සිංගර් මහන මැෂින් 3 ක් දිනාගන්නඔබගේ නිර්මාණ, දැනුම බෙදාගන්න motherboard with ishu fb public group එකට එකතු වෙන්න


දැනුම සොයන අම්මාවරුන් සදහා මැහුම් ගෙතුම් අත්කම් කේක් නිර්මාණකරණය එකම channel එකකින්
sewing, crochet, Crafts and cake for Moms from One Channel. This channel will be useful for those who are learning from the beginning of sewing.

Stay with us, be a super mom
Категория
Декор своими руками
Комментариев нет.