കോവിഡ് വന്നാല്‍ കിടപ്പാടം വില്‍ക്കേണ്ടി വരുന്ന കാലം വരുന്നു I About kerala government new orders

4 Просмотры
Издатель
കോവിഡും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ക്ക്..കിടപ്പാടം വിറ്റ് ജീവന്‍ കാക്കാം...; കോവിഡ് വന്നാല്‍ കിടപ്പാടം വില്‍ക്കേണ്ടി വരുന്ന കാലം വരുന്നു...

#pinarayivijayan #kerala
Категория
Декор своими руками
Комментариев нет.