ആളറിഞ്ഞ് കളിക്കടാ | Koshi Intro Scene | Ayyappanum Koshiyum Movie | Prithviraj Sukumaran |Biju Menon

7 Просмотры
Издатель
ആളറിഞ്ഞു കളിക്കടാ !! Koshi Introduction Scene | Prithviraj Sukumaran | Biju Menon | Ayyappanum Koshiyum Scene

Movie: Ayyappanum Koshiyum
Movie Director: Sachy
Producer: Ranjith & P M Sasidharan
Cinematography: Sudeep Elamon
Editor: Ranjan Abraham
Music: Jakes Bejoy
Art Director : Mohandas
Production Controller: Badusha
Chief Associate Director : Jayan Nambiar
Costumes : Arun Manohar
Make Up : Narasimha Swamy
Sound Design : Vishnu Govind, Sree Sankar
(Sound Factor)
Final Sound Mixing : Vishnu Govind (Sound Factor)
Executive Producer : Agnivesh Ranjith
Associate Directors : Renith Elamadu & Manzoor Rasheed
Assistant Directors : Vinod Ganga, Sanjayan Markose,
Saajid Mannel
Production Executives : Jithesh anjumana, Poulose Kurumattam
Production Manager : Prasad Sreekrishnapuram

Banner: Gold Coin Motion Picture Company


???? Get alerts when we release any new video. TURN ON THE BELL ICON on the channel! ????

SUBSCRIBE for more such Videos

Connect with us on:

♦ YouTube :

♦ Facebook :

♦ Twitter :

♦ Instagram :

© 2019 Magic Frames

* ANTI-PIRACY WARNING *

This content is Copyrighted to Magic Frames. Any unauthorized reproduction, redistribution or re-upload is strictly prohibited from this material. Legal action will be taken against those who violate the copyright of the following material presented


#AyyappanumKoshiyum #PrithvirajSukumaran #BijuMenon
Категория
Декоративные материалы
Комментариев нет.